Voordelen buurtpreventie

Meedoen draagt bij aan een veilige en leefbare buurt.

Voordelen buurtpreventie op een rij

  • informatievoorziening van (actuele) veiligheid issues in de eigen buurt (bijvoorbeeld inbraken)
  • volgen van trainingen en workshops
  • thema- en informatiebijeenkomsten (kennis en ervaringen delen)
  • zichtbaarheid en herkenbaarheid (BuurtApp borden, stickers, kaarten)
  • website met relevante informatie
  • intensieve samenwerking tussen bewoners, politie en gemeente
  • deskundige hulp, ondersteuning en facilitering van Team Buurtpreventie Breda
  • handige materialen en/of folders bestellen