Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 4.12.2019.

Buurtpreventie Breda wil voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl  op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt deze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak om de toegankelijkheid website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: BredaBusiness laat deze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: De redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: De redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: De redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: De redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u een toegankelijkheidsprobleem ervaart op deze website, laat het dan weten via contact.