Meedoen met buurtpreventie

Al een paar jaar werkt Buurtpreventie Breda met zogenaamde buurtapp-groepen in de wijken van Breda. Het blijkt dat appgroepen als preventie-instrumenten erg goed werken, door oplettende bewoners kan er vroegtijdig onraad worden gesignaleerd. In heel veel gebieden in Breda zijn al Buurtpreventiegroepen opgericht. Je kunt bij bestaande groepen aansluiten of een nieuwe groep starten.

Wanneer je bent aangesloten bij Buurtpreventie Breda zullen er ook in jouw wijk buurtpreventie borden worden geplaatst en aangesloten bewoners krijgen buurtpreventie stickers die op een zichtbare plek kunnen worden geplaatst. Daarmee laten we als buurt zien dat we extra alert zijn.

Maar Buurtpreventie Breda is meer dan alleen een bordje in de straat. Het team Buurtpreventie Breda geeft je actuele informatie over veiligheidszaken in jouw buurt, bijvoorbeeld over inbraken in jouw straat. Daarnaast kun je gratis trainingen en workshops bijwonen op het gebied van veiligheid. In deze gratis thema- en informatiebijeenkomsten worden, onder andere kennis en ervaringen gedeeld. Daarnaast biedt buurtpreventie een kanaal om problemen en onveilige situaties in je buurt aan te pakken in samenwerking met politie en gemeente.
 

Wil jij onze wijk ook veiliger en leefbaarder maken? Doe dan mee!