Buurtpreventie

Bij Buurtpreventie Breda werken bewoners, vrijwilligers, politie en gemeente samen om de criminaliteit in de wijken van de stad terug te dringen. Buurtbewoners helpen mee door waakzaam te zijn en onveilige situaties te melden, zodat dieven, inbrekers en vernielers minder kans krijgen om hun slag te slaan. Bewoners worden hierbij ondersteund door de stedelijke coördinatie van Buurtpreventie Breda.

Op heel veel plaatsen in Breda zijn al Buurtpreventiegroepen.
Je kunt bij bestaande groepen aansluiten of een nieuwe groep starten. Ook als je niet wilt meedoen in een bestaande of nieuwe groep is buurtpreventie wat voor jou!